tiistai 1. syyskuuta 2015

Luetaanpa lakia, Petterikin voi katsoa

SPR:n edustajat uhoavat, että ellei muuten rupea tiloja löytymään niin valtio määrää. Pravdassakin toimittelija Anna-Sofia Berner tästä muistaa huomauttaa.

Rovaniemen vastaanottokeskuksen toiminnasta vastaa Suomen Punainen Risti, jolta valtio ostaa palvelun. Parhaillaan järjestö etsii sopivia tiloja uusille vastaanottokeskuksille eri puolilta Suomea. Jos niitä ei muuten löydy, vastaanottolaissa on pykälä, jolla voidaan määrätä kunnat perustamaan ja ylläpitämään vastaanottokeskuksia. (Lähde: Pravda 1.9.2015)

Vastaanottolakia käsittääkseni ei ole olemassa, mutta Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta sanoo näin.

12 § Vastaanotto laajamittaisen maahantulon yhteydessä
Jos Suomeen tulee niin suuri määrä ulkomaalaislain 109 tai 133 §:ssä tarkoitettuja ulkomaalaisia, ettei heitä voida sijoittaa
vastaanottokeskuksiin tai maahantulon edellytysten selvittäminen ja maahantulijoiden rekisteröinti tavallisessa menettelyssä ei ole mahdollista, vastaanottopalvelut järjestää järjestelykeskus. Majoitus järjestelykeskuksessa on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Majoittuvalle annetaan hyödykkeitä välttämätöntä toimeentuloa varten.

Sisäasiainministeriö voi määrätä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sopimaan varautumissuunnitelman laatimisesta kunnan kanssa vastaanoton järjestämiseksi laajamittaisen maahantulon yhteydessä. Varautumissuunnitelma laaditaan aiesopimuksen muotoon.

Varautumissuunnitelman tehneisiin kuntiin tai kuntiin, joihin maahan tulleiden ulkomaalaisten sijoittaminen olosuhteet huomioon ottaen on muutoin perusteltua, on perustettava tarpeellinen määrä
järjestely- ja vastaanottokeskuksia

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa, mitä kuntia tässä momentissa säädetty velvollisuus koskee. Keskusten perustamisesta ja ylläpidosta on tehtävä Maahanmuuttoviraston kanssa 10 §:ssä tarkoitettu sopimus.

Käsi pystyyn kaikki, jotka ovat mediassa nähneet edes yhden uutisen laissa mainitusta järjestelykeskuksesta?

Eli nyt turvat tukkoon SPR ja muut rahanahneet paskiaiset. Lakia luetaan ylhäältä alas, vasemmalta oikealle eikä suinkaan niin, että te huutamalla, painostamalla, uhkailemalla ja demokratiaa pilkkaamalla rupeatte tuosta vaan pystyttämään vastaanottokeskuksia minne te haluatte.

Petteri, tämän pelleilyn pitää loppua nyt heti. Joko soitit Itävaltaan Johannalle ja kysyit, miten siellä toteuttivat rajavalvonnan? Muistutan sinua Petteri ulkomaalaislaista, jonka mukaan meillä Suomessa on oikeus jättää käsittelemättä Ruotsista tulevien turvapaikkahakemukset.

Tiesitkö Petteri muuten, kuinka kauan keskimäärin kestää karkotuspäätöksen käsittely hallinto-oikeudessa? Ole huoleti, siitä sinun ei noissa Ruotsi-tapauksissa tarvitse välittää. Me käännytämme nämä iPakoloiset sinne takaisin, kantakoon Ruotsi vastuunsa meille työntämästään kuonasta. Helppoa, eikö totta?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti