maanantai 14. syyskuuta 2015

Sisäministeriön harhaanjohtava, virheellisiä väittämiä sisältävä tiedote

Sisäministeriön tuore tiedote kuvastaa hyvin sitä, ettei siellä kukaan tunnu välittävän yhtään mitään rehellisyydestä ja totuuden puhumisesta. Tässä törkeimmät,  aivan tarkoituksella virheelliset väittämät ja käsitteet lihavoituna.

Päätöksellään järjestelykeskuksesta valtioneuvosto valtuuttaa Maahanmuuttoviraston perustamaan tarvittaessa ensi vaiheen vastaanottoyksiköitä eri puolille Suomea.Ulkomaalaislain mukaan maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset tai henkilöllisyys on epäselvä, voidaan toimittaa ensi vaiheen vastaanottoyksikköön.

Voimassaoleva lainsäädäntö puhuu järjestelykeskuksista.

3 § Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

6) järjestelykeskuksella paikkaa, johon majoitetaan ulkomaalaislain 133 §:ssä tarkoitettuja ulkomaalaisia ja joka järjestää heidän vastaanottopalvelunsa;

133 §
Maahantulijoiden rekisteröinti laajamittaisessa maahantulossa

Jos maahantulijoiden määrä on poikkeuksellisesti niin suuri, ettei maahantulon edellytysten selvittäminen ja maahantulijoiden rekisteröinti tavallisessa menettelyssä ole mahdollista, valtioneuvosto voi yleisistunnossa päättää, että maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset ovat epäselvät tai joiden henkilöllisyys on epäselvä, voidaan rekisteröintiä varten toimittaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 6 a §:ssä tarkoitettuun järjestelykeskukseen.

Valtioneuvoston päätös tehdään määräajaksi, enintään kuitenkin kolmeksi kuukaudeksi.

Poliisi tai rajatarkastusviranomainen taikka niiden valvonnassa sisäasiainministeriön tehtävään määräämä virkamies saa rekisteröinnin yhteydessä ottaa maahantulijasta 131 §:n 1 momentissa tarkoitetut henkilötuntomerkit. Maahantulija on rekisteröinnin ajan velvollinen oleskelemaan järjestelykeskuksessa, jollei hänen terveydentilaansa liittyvä tai muu tärkeä henkilökohtainen syy muuta edellytä.

Rekisteröinti on suoritettava viipymättä.

Väänsin rautalankamallin järjestelykeskuksista muutama päivä sitten. Siihen en tässä palaa muutoin kuin muistuttamalla Sisäministeriötä siitä, että sen pitää heti lopettaa käsitteillä kikkailu. Valheilla on lyhyet jäljet, vaikka niitä selittämässä, vääntelemässä ja kääntelemässä olisi tuhat tuomasojasta ja muuta demlapelleä. On sitä meinaan juridiikan osaamista tälläkin puolella, ill-man pienintäkään huolta siitä että joutuu valheitanne puolustelemaan.

Stalinisti Petteri Orpo eroa heti!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti