sunnuntai 13. syyskuuta 2015

Maahanmuuttovirasto kiertää taas lakia

Hotellikiinteistön Restel Oy:lta ostaneen Villa Eden Care Oy:n toimitusjohtaja Sinikka Lahdensivu kertoo Maahanmuuttoviraston olleen häneen yhteydessä lauantaina. Ensimmäiset pakolaiset majoitetaan Forssaan tänään. Osapuolet ovat sopineet hätämajoituskeskuksesta ensi vuoden tammikuun loppuun asti. (Lähde: Forssan lehti 13.9.2015)

Suomen laki ei tunne käsitettä hätämajoituskeskus. Maahanmuuttovirasto käveli törkeästi Forssan kaupunginhallituksen päätöksen yli. Halpamaista, ylimielistä, suorastaan kusipäistä toimintaa! Maahanmuuttoviraston pitää noudattaa myös hankintalakia, tämä on päivänselvää.

Forssa saa sittenkin turvapaikanhakijoiden hätämajoitusyksikön. Kaupunginhallitus näytti yksikölle vihreää valoa. Kaikki hallituksen jäsenet olivat siis myönteisiä hätämajoitusyksikköä kohtaan, mutta osa halusi rajoittaa turvapaikanhakijoiden määrää. Lopulta hallituksen jäsenet äänestivät siitä, kuinka voimakasta vihreä valo on.

Kaupunginhallitus päätti äänin 6-5, että kaikki tilavaihtoehdot selvitetään. (Lähde: Forssan lehti 7.9.2015)

Forssa muutti mieltään, tarjoaa vuokra-asuntoja turvapaikanhakijoille

Forssan kaupunginhallitus on kääntynyt myönteiselle kannalle turvapaikanhakijoiden hätämajoitustilojen perustamiseksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä (kok.) kertoo, että alustavan selvityksen mukaan Forssalla on noin 60 turvapaikanhakijoiden majoituskäyttöön sopivaa tyhjää vuokra-asuntoa. (Lähde: MTV3 7.9.2015)

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä (kok) sanoi kokouksen hengen olleen, että tyhjiä vuokra-asuntoja halutaan käyttöön.

"Hyvä, että saatiin aikalisä päätöksentekoon. Saimme lisätietoa ja selvyyden siitä, että kaupungin organisaatiot ovat valmiita haasteeseen", Penttilä sanoo.

Forssaan perustetaan hätämajoitus 250 ihmiselle. Penttilän mukaan Forssasta löytyy nopeasti 60 tyhjillään olevaa asuntoa.

Kaupunginhallituksessa kuultiin kuntayhtymän terveydenhuollon sekä poliisin edustajaa.

"Täysi yksimielisyys vallitsi siitä, että jos Forssaan tulisi perheitä, niin he olisivat erittäin tervetulleita. Nyt annamme kuitenkin SPR:lle ja Maahanmuuttovirastolle valtuuden valita tulijat", Penttilä sanoo.
(Lähde: Pravda 7.9.2015) 

Maahanmuuttoviraston demlalainen johtaja Jaana Vuorio pitää panna kantamaan vastuu Maahamuuttoviraston laittomuuksista.


Stalinisti Petteri Orpo eroa heti!

Yksi selkeä syy tähän termeillä kikkailuun on se, että vastaanottokeskuksiin liittyy rikosoikeudellinen virkavastuu ja sitä koskee vahingonkorvauslaissa määritelty vahingonkorvausvastuu täysin riippumatta siitä, kuka ja mikä taho ylläpitää kyseistä vastaanottokeskusta. Laki määrittelee sen, että VOKin ylläpitämisestä on tehtävä sopimus.

10 §
Muu kuin valtion vastaanotto- tai järjestelykeskus

Sisäasiainministeriö antaa Maahanmuuttovirastolle valtuudet sopia kunnan, kuntayhtymän, muun julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa vastaanotto- tai järjestelykeskuksen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikasta.

Sopimuksen tulee sisältää ainakin määräykset, jotka koskevat:

1) vastaanotto- ja järjestelykeskuksen tiloja ja henkilökuntaa;

2) vastaanottopalvelujen järjestämistä tätä lakia ja hallinnon yleislakeja noudattaen;

3) kustannusten korvaamista;

4) ohjausta ja valvontaa;

5) vastaanotto- ja järjestelykeskuksen laajentamista, supistamista ja lakkauttamista; sekä

6) valmiussuunnitelmaa.

Muun kuin valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen johtajan kelpoisuudesta on voimassa, mitä 9 §:n 3 momentissa säädetään.

Silloin, kun muu kuin viranomainen käyttää julkista valtaa hoitaessaan vastaanottopalveluihin liittyviä tämän lain mukaisia tehtäviään, tähän sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Maahanmuuttoviraston pitää toiminnassaan tarkoin noudattaa lakia. Tämä vaatimus on perustuslaissa, tästä vaatimuksesta Maahanmuuttovirastokaan ei saa lipsua eikä varsinkaan jättää tätä perustuslain vaatimusta noudattamatta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti