lauantai 28. syyskuuta 2013

HE 134/2013 vp eli "Lex Biaudet"

Ulkomaalaislakia, ulkomaalaisrekisteristä  annettua lakia, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettua lakia sekä vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi, koska EU:n komissio on arvioinut, ettei Suomen lainsäädäntö kaikilta osin ole paluudirektiivin säännösten mukainen. Suomen ja komission välisissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että täydentämällä
lainsäädäntöä seitsemässä kohdassa päästään  komissiota tyydyttävään lopputulokseen, eikä
aihetta jatkotoimenpiteisiin ole.


"Eu:n komissio on arvioinut"?

Tämä väittämä perustunee ECRI:n heinäkuussa 2013 julkaisemaan Suomea koskevaan paskapaperikasaan, jota valheellisesti ja virheellisesti myös "raportiksi" kutsutaan.

Kysykää tuttaviltanne, ystäviltänne, tuttaviltanne tai vaikka naapurin koiralta, mistä ECRI on tuohon pläjäykseensä saanut aineistoa. Kaikki, siis aivan kaikki vastaavat kuin yhdestä suusta

"no sieltähän sitä diibadaabaa tuli, sieltä Bidén byråsta".

Eli kyse EI ole EU:n oikeasti havaitsemista epäkohdista vaan asioista, joihin vallanhimoinen, autonsa torvea tööttäilevä oikeustieteen ylioppilas Eva Biaudet haluaa tunkea näppinsä. Muuten, googlatkaahan EU:n paluudirektiivi ja se, mitä siinä oikeasti sanotaan.

Vasta kun olet tutustunut EU:n paluudirektiiviin, saat jatkaa lukemista.

Ehdotettu maasta poistamisen täytäntöönpanon valvonta voisi vaihdella laajuudeltaan  kattaen kaikki palauttamisen vaiheet tai kohdistuen vain tiettyyn vaiheeseen kuten esimerkiksi matkaan säilöönottoyksiköstä lentokentälle. Vähemmistövaltuutettu on alustavasti arvioinut, että se ei nykyisillä resursseillaan kykenisi hoitamaan palautusten valvontaa direktiivin edellyttämällä tehokkaalla tavalla, vaan valvonnan järjestäminen edellyttäisi yhden henkilön vuosittaisen työpanoksen.

Maastapoistamisen valvontaa koskeva muutos perustuu paluudirektiivin säännökseen, joka on pantava kansallisesti täytäntöön. Direktiivi tai komission tulkinta sen sisällöstä eivät aseteta valvonnalle määrällisiä tai laadullisia vaatimuksia. Kysymys valvonnan edellyttämistä voimavaroista käsitellään ja ratkaistaan, kun on selvitetty ja suunniteltu toiminnan yksityiskohdat ja niiden aiheuttama tosiasiallinen kuormitus sekä päätetty valvonnan käynnistämisajankohdasta.

Paskaa, paskaa ja vielä enemmän paskaa. Kiitos, Eva Biaudet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti