tiistai 14. heinäkuuta 2015

Vankiensiirtomenettelystä EU:n alueella

Kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) tuo esiin monia kansalaisia askarruttavan ulkomaalaisten vankien siirtämisen muualle rangaistustaan kärsimään.

Vakavasti voisi keskustella siitäkin, voitaisiinko joitakin vakavista seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomittuja ulkoistaa kärsimään rangaistuksensa esimerkiksi Viron vankiloihin. (Lähde: Suomen Uutiset 13.7.2015)

Lainaan EU:n virallista lehdistötiedotetta, päiväys 5.2.2014.

Noin puolet EU:n 28 jäsenvaltiosta on ottanut käyttöön jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymät vankeusrangaistuksia ja tutkintavankeutta koskevat säännöt, todetaan Euroopan komission tänään julkaisemassa kertomuksessa. Kertomuksessa tarkastellaan kolmea EU:n puitepäätöstä, jotka koskevat 1) vankien siirtämistä, 2) ehdollista vankeutta ja vankeusrangaistukselle vaihtoehtoisia seuraamuksia sekä 3) eurooppalaista valvontamääräystä. Puitepäätösten nojalla vankeustuomio, ehdonalaispäätös tai vaihtoehtoinen seuraamus ja tutkintavankeus voidaan panna täytäntöön muussakin EU:n jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa henkilö on tuomittu tai jossa hän odottaa oikeudenkäyntiä. Tämä voi olla kyseisen henkilön kansalaisuus- tai asuinvaltio tai muu EU:n jäsenvaltio, johon hänellä on läheinen yhteys.

Jäsenvaltiot hyväksyivät edellä mainitut puitepäätökset yksimielisesti vuosina 2008 ja 2009. Tähän mennessä vain 18 jäsenvaltiota on pannut täytäntöön vankien siirtämistä koskevan päätöksen (määräaika oli 5.12.2011), 14 jäsenvaltiota on pannut täytäntöön ehdollista vankeutta ja vaihtoehtoisia seuraamuksia koskevan päätöksen (määräaika 6.12.2011), ja 12 jäsenvaltiota on ottanut käyttöön eurooppalaisen valvontamääräyksen (määräaika 1.12.2012) (ks. maakohtainen tilanne liitteessä).

Eesti ei ole näiden valtioiden joukossa, kuten eivät ole myöskään Bulgaria, Espanja, Irlanti, Kreikka, Kypros, Liettua, Ruotsi eikä Saksa. Tämä vankien siirtämistä koskevan päätöksen kohta (Artikla 6) on erityisen mielenkiintoinen.

2. The consent of the sentenced person shall not be required where the judgment together with the certificate is forwarded:

(a) to the Member State of nationality in which the sentenced person lives;
(b) to the Member State to which the sentenced person will be deported once he or she is released from the enforcement of the sentence on the basis of an expulsion or deportation order included in the judgment or in a judicial or administrative decision or any other measure consequential to the judgment;
(c) to the Member State to which the sentenced person has fled or otherwise returned in view of the criminal proceedings pending against him or her in the issuing State or following the conviction in that issuing State.

Periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että toisin kuin ihmissoikeusjurristit väittävät, me voimme tuomitun halusta tai haluttomuudesta välittämättä ("consent ... shall not be required") siirtää täältä Suomesta rikoksesta tuomitun kärsimään rangaistustaan kaikkiin muihin EU: jäsenvaltioihin paitsi noihin kansainvälisista sopimuksista piittaamattomiin hylkiömaihin.

Näiden EU:n jäsenvaltioiden maine on mennyt ikuisiksi ajoiksi: Bulgaria, Eesti, Espanja, Irlanti, Kreikka, Kypros, Liettua, Ruotsi, Saksa. Ulkoasiainministeri Timo Soinin pitää nyt huomauttaa näiden maiden edustajille käytöstavoista ja siitä, että kansainvälisiä sopimuksia pitää noudattaa ja niitä kunnioittaa. On aika näidenkin valtioiden kantaa vastuunsa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti