perjantai 1. marraskuuta 2013

HE 134/2013 vp eli "Lex Biaudet", osa II

LAUSUNTO: Palautusten monitorointiin liittyen työelämä- ja tasa-arvovalionkunnalle

Hallituksen esityksessä HE134/2013, ulkomaalaslakiin ehdotetaan muun muassa
lisättäväksi uusi pykälä, jonka mukaan vähemmistövaltuutetun tehtävänä olisi valvoa maasta poistamisen täytäntöönpanoa sen kaikissa vaiheissa.

Lausunnossaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vähemmistövaltutuettu kiinnittää muun muassa huomiota siihen, ettei lakiesityksessä ole laskettu vähemmistövaltuutetun uuden tehtävän talousvaikutuksia.

Ilman resursseja tehtävää ei voida hoitaa ja jollei tarvittavia resursseja myönnetä, vähemmistövaltuutettu joutuu tiedottamaan komissiolle, että emme pysty valvomaan palautuksia EU-direktiivin edellyttämällä tehokkaalla tavalla.

Lähde

Bidén byrå on sitä mieltä, että sinne pitää saada uusi työntekijä valvomaan maasta poistamisen täytäntöönpanoa sen kaikissa vaiheissa. Arvion mukaan tästä koituisi vuositasolla 112.000 euron kustannukset, jotka, ellei aikataulu muuten anna periksi, voisi heidän mielestään siirtää UMA-rekisterin muutokseen varatuista määrärahoista.

Ylioppilas Bidén mielestä on siis yhteiskunnan kannalta merkittävämpää ja tärkeämpää järjestää hyvin palkattu suojatyöpaikka jollekin Hyvä Sisko-verkoston jäsenelle kuin tehdä tarvittavat muutokset valtakunnalliseen Ulkomaalaisrekisteriin. Tyypillistä näiden ämmien touhua!

Aivan yhtä tyypillistä on pelotella ja uhkailla: "... joutuu tiedottamaan komissiolle, että emme pysty valvomaan palautuksia EU-direktiivin edellyttämällä tehokkaalla tavalla."

Ylioppilas Bidé voisi palkata toimistoon jonkun, joka osaa lukea ja joka ymmärtää lukemansa ja jolla on riittävästi kärsivällisyyttä vääntää Bidélle rautalankamallin siitä, mitä EU:n palautusdirektiivi oikeasti pitää sisällään. Tarjoan illmaisen vinkin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti